Obywatel kontra urząd

Od 1989 r. organy administracji zarówno rządowej jak i samorządowej przeszły prawdziwą rewolucję – zarówno jeśli chodzi o zakres załatwianych spraw, jak i podejście do petenta.  Co więcej, urzędy prześcigają się we wprowadzaniu udogodnień dla obywateli, jednak niezmiennie dla wielu z nas wizyta w urzędzie stanowi niełatwą do przebycia przeszkodę i życiowe wyzwanie. Jeszcze trudniej i poważniej robi się, gdy to urząd pod postacią kontrolerów, inspektorów lub poborców puka do naszych drzwi. W podobnej sytuacji zwykła uprzejmość może nie wystarczyć w przebrnięciu przez taką wizytę, a nieodzowna staje się pomoc takiego profesjonalisty jak radca prawny, który kompleksowo pomoże nam w sprawach administracyjnych.

Organy administracyjne, zarówno te rządowe jak i samorządowe, działają poprzez wydawanie orzeczeń w formie postanowień i decyzji w indywidualnych sprawach. Wydanie decyzji (postanowienia) poprzedza postępowanie administracyjne, w którym co do zasady możemy wziąć aktywny udział. Tylko jak to zrobić? Jakie składać wnioski dowodowe i jak je sformułować? Czy przepisy przewidują jakiś termin w tym zakresie? Czy urzędnicy muszą takie wnioski rozpatrzyć? Co zrobić, gdy organ odmówi przeprowadzenia dowodu? Wszystko to są pytania, na które odpowiedzi może udzielić radca prawny zarówno w formie porady, jak i jako nasz pełnomocnik. Radca prawny może bowiem zastępować nas na każdym etapie postępowania administracyjnego, składać w naszym imieniu wnioski, wzruszyć lub odwołać się od niekorzystnej dla nas lub niezadawalającej nas decyzji (postanowienia), poskarżyć się na bezczynność organu. Radca prawny pomoże nam także wzruszyć decyzję, o której nie zostaliśmy powiadomieni, mimo iż dotyczyło naszego interesu i mieliśmy prawo działać w charakterze strony.

Zdarzają się przypadki, że organy administracji, do których kierowane są odwołania, utrzymują orzeczenia wydane przez organy niższego rzędu. Należy wtedy pamiętać, że ostateczna decyzja nie oznacza końca batalii z nieprawidłowymi (naszym zdaniem) rozstrzygnięciami urzędników – radca prawny pomoże nam napisać skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a w razie potrzeby napisze również skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego i będzie przed nim występował w naszym imieniu. W sądzie administracyjnym możemy również domagać się rozpatrzenia skarg na akty prawa miejscowego (np. uchwały Rady Miasta, Rady Gminy), pisemne interpretacje prawa podatkowego w indywidualnej sprawie lub skargi na bezczynność organów administracji. W każdym z tych postępowań udział profesjonalnego radcy prawnego może przesądzać o naszym „być albo nie być”. Należy również pamiętać o tym, że jak każde postępowanie, również i postępowanie administracyjne jest sformalizowane, co oznacza, że musimy przestrzegać opisanych przepisami procedur działania, terminów, formalnych opłat czy też formy dokumentów. W gąszczu przepisów i procedur radca prawny będzie dla nas najlepszym przewodnikiem.

Dlatego pamiętajmy – gdy listonosz przynosi nam urzędowe wezwanie, nie wyrzucajmy go do kosza, nie starajmy się wziąć sprawy na przeczekanie, nie ignorujmy urzędów! To nie sprawi, że problem zniknie ani nie oddali od nas nieuchronnego zderzenia z biurokracją. Szukajmy pomocy tam, gdzie na pewno możemy ją otrzymać. Z radcą prawnym jest po prostu bezpieczniej.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE