Porady w sprawie rachunku bankowego

Porady w sprawie rachunku bankowego

Prawie każdy z nas korzysta z usług bankowych. Umowy bankowe są skomplikowane, a dotyczą ważnej dla nas sprawy – naszych pieniędzy. Zawarcie umowy bankowej bez pomocy prawnika może narazić cię na problemy. Także w sporze z bankiem trudno jest poradzić sobie bez prawnika.

Należy pamiętać, że umowa rachunku bankowego zazwyczaj zawierana jest na wiele lat. Wiąże się z wykonywaniem rozliczeń, posiadaniem karty płatniczej, bankowością internetową i innymi usługami. Często w związku z zawartymi umowami bank wymaga złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Są to sprawy bardzo istotne, które mogą zaważyć na twoich finansach i domowym budżecie. Jeżeli nie jesteś pewien, czy dobrze rozumiesz zapisy umowy lub chciałbyś negocjować jej treść, ale nie wiesz czy jest to możliwe, radcy prawny doradzi ci w tym zakresie.

Ponadto radca prawny może ci doradzić:

 • czy i w jakim zakresie ustanowić pełnomocnika do rachunku;
 • czy założyć konto wspólne z inną osobą;
 • jak możesz dysponować pieniędzmi, jeżeli zakładasz rachunek wspólnie z innymi osobami;
 • jak możesz zabezpieczyć małżonka lub dziecko na wypadek twojej śmierci, aby mogli wypłacić pieniądze z twojego rachunku bez postępowania spadkowego;
 • jak odzyskać pieniądze w przypadku nieuprawnionej wypłaty (kradzieży) pieniędzy z twojego rachunku bez twojej winy.

Radca prawny wyjaśni:

 • jakie są obowiązki banku, które wynikają z przepisów prawa, a nie są wymienione w umowie;
 • czy umowa nie zawiera klauzul niedozwolonych, które nie obowiązują, ale ty o tym nie wiesz ( np. zapis że bank nie odpowiada za opóźnienia i szkody spowodowane awarią internetu lub systemów telekomunikacyjnych)
 • czy i w jakim zakresie bank może zmienić umowę i regulamin;
 • każdą inną twoją wątpliwość związaną z twoim rachunkiem bankowym.

 

Negocjowanie kredytu

Jeżeli masz zamiar starać się o kredyt ważne jest, abyś dokładnie zapoznał się z ofertami różnych banków i wybrał ofertę najbardziej odpowiednią dla ciebie.

Twój radca prawny może służyć pomocą dotyczącą:

 • warunków oferty kredytowej;
 • negocjowania umowy kredytowej;
 • objaśnienia wszystkich postanowień umowy.

Pamiętaj, że jako strona umowy z bankiem masz pełno prawo negocjować i proponować, aby zmienić postanowienia umowy tak, by spełniały one twoje oczekiwania i chroniły twoje interesy. Radca prawny pomoże bezpieczniej przeprowadzić taką transakcję.

Reklamacja bankowa

Niewielu klientów banków orientuje się w swoich prawach i nie wie, czy będą mieli rację, jeżeli złożą reklamacje lub wystąpią do sądu. Nawet jeżeli znają swoje uprawienia, to nie wiedzą jak mogą dochodzić swoich praw lub obronić się przed stratą.

Chociaż prawo dotyczące usług bankowych jest skomplikowane, proces zgłaszania reklamacji lub roszczenia może okazać się całkiem prosty, jeśli skorzystasz z pomocy radcy prawnego. Wielu radców prawnych oferuje bezpłatną konsultacje wstępną i będzie mogło ocenić, czy reklamacja lub roszczenie jest uzasadnione.

Jakich informacji potrzebuje radca prawny

W celu ustalenia szczegółów dotyczących twojej sprawy wybrany dla ciebie radca prawny będzie potrzebował:

 • umowy którą zawarłeś z bankiem
 • informacji, czy zawierając umowę otrzymałeś regulamin od banku oraz czy w przypadku zmiany regulaminu lub wysokości opłat otrzymałeś zmiany na piśmie;
 • danych dotyczących zdarzenia, którego dotyczy reklamacja lub roszczenie;
 • informacji i dokumentów poniesionej przez ciebie szkody.

Radca prawny może również potrzebować:

 • dokumentów odnoszących się do posiadanego przez ciebie rachunku bankowego i dokonanych rozliczeń;
 • wszelkich dokumentów, które mogą być wykorzystywane dla uzasadnienia roszczenia.

Jak może pomóc radca prawny

Po zapoznaniu się z umową, jaką zawarłeś z bankiem po wstępnej analizie faktów radca prawny może:

 • ocenić jakie szanse powodzenia ma twoja reklamacja lub roszczenie;
 • ocenić o jaką wysokość odszkodowania możesz się ubiegać.

Jeżeli uzna reklamacje lub roszczenie za uzasadnione, wówczas może:

 • wystąpić do banku z odpowiednim pismem;
 • negocjować z bankiem;
 • wystąpić w twoim imieniu do arbitra bankowego lub do sądu;
 • wystąpić z pozwem w postępowaniu grupowym jeżeli dotyczy większej liczby klientów.

Radca prawny, jako profesjonalista w sprawach procesowych, wyjaśni ci procedury związane z postępowaniem sądowym i uprzedzi o związanych z tym kosztach sądowych.

Z radcą prawnym bezpieczniej – zasięgnij porady

Radca prawny będzie chronić twoje interesy na każdym etapie współpracy z bankiem lub w przypadku sporu, a w szczególności jeśli

 • bank nie dotrzymywał umowy;
 • bank żąda wpłaty lub zwrotu pieniędzy
 • masz problemy z karta płatnicza lub rachunkiem bankowym;
 • chcesz zaciągnąć kredyt;
 • nie rozumiesz regulaminu bankowego lub niektórych zapisów umowy z bankiem.

Radca prawny

 • poradzi jak zawrzeć umowę aby uniknąć ewentualnych problemów;
 • pomoże założyć reklamację;
 • będzie cię reprezentował w sądzie.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE