Sprawy rodzinne

Problemy rodzinne mogą dotknąć każdego z nas. Są to często sprawy skomplikowane i pełne emocji. Osoby najbliższe, znając się nawzajem najlepiej, często równie dobrze wiedzą jak sprawić największą przykrość. Konflikty w rodzinie z tych właśnie względów bywają najtrudniejsze do rozwiązania, bo kwestie prawne obudowane są grubą warstwą emocji, poczucia krzywdy, niesprawiedliwości, często gniewu i wzajemnej niechęci.

W skomplikowanych sytuacjach życiowych warto podjąć decyzję o zaangażowaniu do pomocy radcy prawnego, a co najmniej skorzystać z jego porady. Udział w sprawie rodzinnej profesjonalisty jakim jest radca prawny od samego początku daje wiele korzyści i może nawet doprowadzić do rozwiązania problemu jeszcze zanim sprawa trafi do sądu. Pamiętać bowiem należy, że emocje i nerwy, które towarzyszą stronom w sprawach rodzinnych, nie dotyczą pełnomocnika, który na całość sprawy patrzy bez bagażu niepotrzebnych emocji, utrudniających czasami najkorzystniejsze dla wszystkich zakończenie sprawy.

Niestety nie każdą sprawę można zakończyć polubownie, a niektóre z nich – jak na przykład orzeczenie rozwodu – może nastąpić tylko przed sądem. Pamiętajmy, że radca prawny może być naszym pełnomocnikiem w każdego rodzaju sprawie rodzinnej. Sporządzi pozew o alimenty, rozwód lub separację, wniosek o ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi, a także będzie mógł reprezentować nas przed sądem podczas każdej rozprawy. Jest to o tyle istotne, że w sprawach rodzinnych stres towarzyszący rozprawom powoduje, iż często strony nie są w stanie przekazać wszystkich istotnych dla sądu informacji. Profesjonalne zastępstwo procesowe ze strony radcy prawnego daje stronie gwarancje, że jej interes w trakcie postępowania będzie należycie zabezpieczony. Pełnomocnik czuwa nad przebiegiem postępowania dowodowego, może zgłaszać wnioski dowodowe, które pomogą wykazać nasze stanowisko, zadaje świadkom pytania, ale też może domagać się uchylenia pytania strony przeciwnej, które sugerują odpowiedź lub nie mają związku ze sprawą, a zmierzają na przykład do wyprowadzenia świadka z równowagi lub są po prostu napastliwe i nieuprzejme.

Jeśli strony sprawy rodzinnej są skonfliktowane, postępowanie może trwać wiele miesięcy, a nawet lat, zwłaszcza jeśli zachodzi konieczność przeprowadzenia wielu dowodów. Radca prawny doradzi wtedy, czy mamy szansę na uzyskanie zabezpieczenia naszych roszczeń, co jest szczególnie istotne w sprawach o alimenty lub kontakty z dziećmi. Ważne jest przecież, aby w czasie długiego postępowania sądowego usprawiedliwione potrzeby dzieci były zaspokajane i aby konflikt pomiędzy rodzicami nie odbijał się nadmiernie na małoletnich.

Sprawy o przysposobienie (czyli potocznie sprawy o adopcję), o ustalenie ojcostwa a nawet zaprzeczenie i ustalenie macierzyństwa to z pewnością sprawy dużo rzadsze, ale również w tak trudnych kwestiach możemy liczyć na pomoc radcy prawnego – zarówno przed wszczęciem postępowania jak i w jego trakcie.

Sprawy rodzinne to również sprawy dotyczące opieki i kurateli. Osoby w podeszłym wieku często borykają się z wieloma problemami natury prawnej, do których dochodzą problemy zdrowotne, co sprawia, że seniorzy są szczególnie narażeni na różnego rodzaju próby nieuczciwego działania, zwłaszcza jeśli oszuści atakują osoby nieporadne życiowo, schorowane lub dotknięte demencją. W celu uchronienia najbliższych przed próbami wyłudzenia, ale również w celu pomocy im w najprostszych sprawach życia codziennego konieczne może okazać się częściowe lub całkowite ubezwłasnowolnienie takiej osoby, która nie jest w stanie samodzielnie i z rozeznaniem zajmować się swoimi sprawami życiowymi. Radca prawny doradzi jak uzyskać niezbędne orzeczenie sądowe, uprzedzi o konsekwencjach prawnych i faktycznych ubezwłasnowolnienia, pomoże ustanowić dla osoby ubezwłasnowolnionej opiekę.

Radca prawny posiada znakomite przygotowanie do reprezentowania nas w sprawach rodzinnych bez względu na to, co jest ich przedmiotem. Doradzi, jaki obrać kierunek działania i wesprze nas przed sądem. W sytuacjach konfliktowych przejmie na siebie ciężar trudnych negocjacji i oceni, czy propozycje ugodowe są dla nas korzystne. Kompleksowo doradzi Twojej rodzinie i pomoże uniknąć kłopotów.

Pamiętajmy, z radcą prawnym jest po prostu bezpieczniej!

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE