Porady w sprawie własności przemysłowej i intelektualnej

 

Poniżej wyjaśniamy, jakich usług możesz oczekiwać od radcy prawnego, który pomoże ci zastosować możliwości, jakie daje system prawny dla twoich pomysłów, produktów i wprowadzonych przez ciebie innowacji.

 

Co obejmują porady w sprawie własności przemysłowej i intelektualnej?

Radca prawny przedstawi możliwości ochrony twoich praw, doradzi najbardziej optymalne rozwiązanie dla twojego biznesu, sporządzi umowy:

 • o zachowaniu poufności
 • o przeniesieniu praw autorskich i innych praw własności intelektualnej
 • o nabyciu licencji.

Radca prawny będzie także negocjował umowy z kontrahentami, tak by ustrzec twój biznes przed niebezpieczeństwem zawłaszczenia pomysłów, czy oznaczeń twoich produktów.

 • W razie stwierdzenia czynu nieuczciwej konkurencji, radca prawny, w imieniu przedsiębiorcy, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:
 • zaniechania niedozwolonych działań i usunięcia ich skutków,
 • złożenia oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,
 • naprawienia wyrządzonej szkody,
 • wydania bezpodstawnie uzyskanej korzyści,
 • zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny.

Ponadto radcowie prawni aktywnie wspierają przedsiębiorców w bieżących spraw związanych z ochroną własności przemysłowej i intelektualnej:

 • prowadzą szkolenia,
 • pomagają ograniczyć ryzyka działalności,
 • pomagają zapobiegać zawłaszczeniu nowatorskich pomysłów i rozwiązań,
 • uczestniczą w negocjacjach,
 • prowadzą mediacje,
 • inicjują zmiany, w związku z wprowadzanymi bądź projektowanymi zmianami przepisów,
 • pomagają w kreowaniu nowych produktów.

 

Z radcą prawnym bezpieczniej – zasięgnij porady

 

W warunkach silnej konkurencji rynkowej największe sukcesy odnoszą ci przedsiębiorcy, których rozwój opiera się na działalności innowacyjnej.

Nakłady poczynione na działalność innowacyjną, a w tym na wdrażanie nowych rozwiązań, wymagają odpowiedniego zrekompensowania poprzez uzyskanie wyłącznego prawa ich gospodarczej eksploatacji w postaci:

 • patentów na wynalazki;
 • praw ochronnych na
 • wzór użytkowy,
 • wzór przemysłowy,
 • znak towarowy.

Uzyskanie patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy ułatwia odzyskanie nakładów na opracowanie i wdrożenie rozwiązań, a także uzyskanie środków na kontynuowanie działalności innowacyjnej.

Powstałe w ten sposób składniki niematerialne przedsiębiorstwa, takie jak jego nazwa, posiadane licencje, patenty, prawa autorskie i tajemnica przedsiębiorcy stają się istotną częścią majątku przedsiębiorcy.

Polskie prawo gwarantuje ochronę własności przemysłowej, praw autorskich i tajemnicy przedsiębiorstwa nie tylko poprzez udzielanie patentów, praw ochrony i licencji, lecz również poprzez przeciwdziałanie i zwalczenie nieuczciwej konkurencji – a skorzystanie z pomocy i fachowej wiedzy radcy prawnego pozwoli ci tę gwarancję wcielić w życie.

 

Czynami nieuczciwej konkurencji związanymi z ochroną własności przemysłowej i intelektualnej są w szczególności:

 

 • wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa,
 • fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów lub usług,
 • wprowadzające w błąd oznaczenie towaru lub usług,
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • naśladownictwo produktów,
 • nieuczciwa reklama.

Jeśli zaś będziesz chciał skorzystać z patentów, wzorów użytkowych czy utworów innych osób, radca prawny doradzi ci zgodne z prawem, najkorzystniejsze rozwiązania.

 

Lista zagadnień do rozważenia

Oprócz wyboru odpowiedniej metody ochrony, radca prawny pomoże ci rozwiązać szereg innych problemów z obszaru własności intelektualnej i przemysłowej.

Zasięgnij porady racy prawnego, jeżeli:

 • zamieszczasz na swojej stronie internetowej zdjęcie lub mapy pobrane z Internetu. Na takie działania konieczna jest zgoda twórcy, które może wezwać cię do zaniechania naruszeń (usunięcia zdjęć) oraz żądać stosownego odszkodowania, radca prawny pomoże uzyskać licencje, a w razie kłopotów może skutecznie negocjować warunki ugody lub reprezentować cię przed sądem,
 • chcesz korzystać z oprogramowania komputerowego? A może sam jesteś twórcą programu i nie chcesz, by ktoś wykorzystał go bez twojej zgody oraz należnego ci wynagrodzenia? Radca prawny sporządzi umowę licencyjną tak, by chroniła twoje interesy oraz by nikt nie mógł korzystać z rezultatów twojej pracy bezprawnie,
 • masz pomysł na nowy produkt i chciałbyś zwrócić się o pomoc w jego realizacji do producenta? Boisz się jednak, że ten wykorzysta twój pomysł jako swój? Możesz zawrzeć z producentem umowę o zachowaniu poufności, w której zobowiążesz go, aby otrzymane informacje i materiały biznesowe, zachował w tajemnicy; prawnik pomoże ci sporządzić stosowną umowę,
 • w swojej działalności posługujesz się lub chciałbyś się posługiwać znakiem towarowym czyli niepowtarzalnym, unikalnym oznaczeniem twojego produktu, skutecznie odróżniającym go od produktów konkurencyjnych.

Pamiętaj – z radcą prawnym bezpieczniej!

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE